Specifikace oboru

 •  34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích (ŠVP: Technologie tisku)
 •  3 roky, denní studium
 •  kapacita: 21 studentů (v ročníku)
 •  výuční list
 •  termín podávání přihlášek 1. 2. – 20. 2. 2024
 • místo vzdělávání: VELKÉ POŘÍČÍ
 • Obor lze studovat i ve zkrácené 1leté formě, více informací ZDE

Profil absolventa

 • přehled o finálních výrobcích a využití poznatků v oblasti předtiskové přípravy, tisku
  a dokončovacího zpracování,
 • orientace v polygrafickém výrobním workflow,
 • znalost nejnovějších technologických výrobních postupů výroby,
 • povědomí o předtiskové přípravě, typografických pravidlech a teorii barevnosti,
 • orientace v konvenčních, digitálních a digitalizovaných tiskových technikách, seznámení se speciálními aplikacemi,
 • znalost výroby tiskových forem, schopnost vyhodnotit výběr tiskové technologie,
 • příprava a obsluha zařízení pro certifikovaný nátisk,
 • obsluha zařízení CTP pro výrobu ofsetových bezprocesních tiskových forem, obsluha montážního software, kontrola tiskových desek,
 • ovládání přípravy a řízení ofsetového tiskařského stroje jednobarvového, dvoubarvového
  a čtyřbarvového,
 • obsluha velkoformátového plotteru, zušlechťování laminací,
 • příprava a obsluha sítotiskového stroje,
 • seřízení a obsluha stolního tamponového stroje,
 • podrobná teoretická znalost flexotiskových, hlubotiskových a knihtiskových tiskových strojů a znalost elektrofotografie a inkjetového tisku,
 • znalost a zhotovení knihařských vazeb V1, V2, kalendářové vazby, tuhé vazby V8, seřízení
  a obsluha příslušných zařízení,
 • seřízení a obsluha skládacího stroje,
 • seřízení a obsluha snášecího zařízení,
 • znalost a obsluha software pro konstrukci obalů,
 • nastavení a obsluha zařízení pro tvorbu obalů (modulovaného řezacího laseru s rotační hlavou, řezání vlečeným nožem),
 • nastavení a obsluha řezacího zařízení,
 • vyhodnocení a sestavení technologického postupu ve všech fázích výroby,
 • vyhodnocení kvality tisku optickými metodami,

Uplatnění absolventa

 • vykonáním závěrečné zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno profilací v rámci daného oboru. Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady rychle se přizpůsobit charakteru činnosti ve firmách a institucích, které se zabývají výrobou tiskovin a jiných polygrafických výstupů,
 • absolventi, kteří úspěšně ukončili studium, se mohou ucházet o studium v některém
  z maturitních oborů středních škol či o zkrácenou formu studia v podobě jednoletého učebního navazujícího programu Grafik.

Výhody

 • spolu s výstupním certifikátem absolvent získá dokument Europass pro uplatnění vzdělání
  v zahraničí,
 • praxe v moderním centru polygrafických technologií,
 • vlaková a autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti školy.

Učební plán