Specifikace oboru

 •  34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích (ŠVP: Technologie tisku)
 •  3 roky, denní studium
 •  kapacita: 21 studentů (v ročníku)
 •  výuční list
 •  termín podávání přihlášek: aktuálně probíhá 2. kolo
 • místo vzdělávání: VELKÉ POŘÍČÍ
 • Obor lze studovat i ve zkrácené 1leté formě, více informací ZDE

Proč studovat obor Tiskař?

 • moderní, skvěle vybavené polygrafické centrum přímo ve škole
 • velký počet tiskáren v Královéhradeckém kraji nabízejících uplatnění absolventů
 • získání Europassu pro uplatnění vzdělání v zahraničí

Profil absolventa

 • přehled o finálních výrobcích a využití poznatků v oblasti předtiskové přípravy, tisku
  a dokončovacího zpracování,
 • orientace v polygrafickém výrobním workflow,
 • znalost nejnovějších technologických výrobních postupů výroby,
 • povědomí o předtiskové přípravě, typografických pravidlech a teorii barevnosti,
 • orientace v konvenčních, digitálních a digitalizovaných tiskových technikách, seznámení se speciálními aplikacemi,
 • znalost výroby tiskových forem, schopnost vyhodnotit výběr tiskové technologie,
 • příprava a obsluha zařízení pro certifikovaný nátisk,
 • obsluha zařízení CTP pro výrobu ofsetových bezprocesních tiskových forem, obsluha montážního software, kontrola tiskových desek,
 • ovládání přípravy a řízení ofsetového tiskařského stroje jednobarvového, dvoubarvového
  a čtyřbarvového,
 • obsluha velkoformátového plotteru, zušlechťování laminací,
 • příprava a obsluha sítotiskového stroje,
 • seřízení a obsluha stolního tamponového stroje,
 • podrobná teoretická znalost flexotiskových, hlubotiskových a knihtiskových tiskových strojů a znalost elektrofotografie a inkjetového tisku,
 • znalost a zhotovení knihařských vazeb V1, V2, kalendářové vazby, tuhé vazby V8, seřízení
  a obsluha příslušných zařízení,
 • seřízení a obsluha skládacího stroje,
 • seřízení a obsluha snášecího zařízení,
 • znalost a obsluha software pro konstrukci obalů,
 • nastavení a obsluha zařízení pro tvorbu obalů (modulovaného řezacího laseru s rotační hlavou, řezání vlečeným nožem),
 • nastavení a obsluha řezacího zařízení,
 • vyhodnocení a sestavení technologického postupu ve všech fázích výroby,
 • vyhodnocení kvality tisku optickými metodami

Uplatnění absolventa

 • např. tiskárny v regionu, vedoucí tiskárny, technolog tisku, mistr výroby, školitel nejnovějších norem, operátor kvality tisku, technolog u výrobců tiskových strojů…

Pokračujte ve studiu!

 • možnost dodělat si maturitu na našem nástavbovém oboru Podnikání (2 roky, denní studium, Velké Poříčí)
 • rozšířit si vzdělání studiem našeho zkráceného oboru Reprodukční grafik (1 rok, denní studium, Velké Poříčí)
 • další 3letý nebo 4letý obor

Další výhody školy

 • vlaková a autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti školy
 • domov mládeže přímo v areálu školy

Učební plán