Podnikání

  • 2 roky, denní nástavbové studium
  • místo vzdělávání: Velké Poříčí
  • kapacita: 30 studentů

Reprodukční grafik pro média

  • 1 rok, denní zkrácené studium
  • místo vzdělávání: Velké Poříčí
  • kapacita: 14 studentů

Tiskař na polygrafických strojích

  • 1 rok, denní zkrácené studium
  • místo vzdělávání: Velké Poříčí
  • kapacita: 14 studentů