Kontaktovat nás můžete telefonicky nebo pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Martina Bohadlová733 505 301
702 265 294
hlavní kontakt pro Velké Poříčí
Učitelé teoretického vyučování
Mgr. David Balaš702 269 799
Ing. Eva Bergmannová724 379 511
Ing. Jana Bohadlová724 379 511
Mgr. Daniel Bohuslav702 269 799
Ing. Ilona Černická702 269 909
Ing. Lenka Čeřovská737 922 123zástupce ředitele
Mgr. Ivana Čížková702 269 799
MgA. Ivona Gazdíková702 269 804
Mgr. Marie Hausknechtová 702 269 906
Mgr. Hana Hejzlarová702 269 906
Milan Hencl702 269 804
MgA. Václava Henclová702 269 804
Marcela Houšťková702 269 906
PaedDr. Miroslava Jirásková702 232 370zástupce ředitele
Ing. Simona Karlíková733 505 301školní kariérový poradce
Alexandr Klemens702 269 775
Bc. Janetta Klemensová702 269 775
Mgr. Zuzana Kovářová702 269 906metodik prevence
Simona Kuhnová727 955 010
Mgr. Renata Kuldová607 030 697sociální pedagog
Michal Kupský702 269 823
Ing. Petra Lantová702 269 799výchovný poradce
Mgr. Renata Lelková702 269 906
Ing. Petr Maršálek607 030 697
Ing. Lucie Maršálková607 030 697
Ing. Petr Michal702 269 909
Mgr. Jana Mlynářová702 269 799
Tereza Nejmanová702 269 775
MgA. Zuzana Paterová Viková724 379 511
Mgr. Klára Pavlovičová727 955 010
Mgr. Dagmar Prokopová702 269 775
Soňa Šafářová727 955 010
Mgr. Karel Šimek607 030 697
Mgr. Lívia Součková702 269 775
Ing. Eva Vávrová702 269 909
Bc. Andrea Vojtěchová724 379 511
Ing. Karel Vykopal702 269 909
MgA. Markéta Zlesáková724 379 511
Učitelé praktického vyučování
Petr Šanc603 588 532zástupce ředitele
Pavla Bernardová702 235 335
Vladimír Brát702 235 335
Eliška Čírtková702 269 877
Lenka Hubálková727 807 587
Bc. Gabriela Kašparová702 269 823
Ivana Kocandová702 235 335
Veronika Kousalová702 269 877
Michaela Kroulíková702 269 823
Tomáš Plicka702 269 877
Bc. Simona Sedláčková601 560 427
Lubor Šnajdr702 269 877
Edita Hynková
Mgr. Jana Vanišová702 269 823
Domov mládeže
Bc. Miloslava Lepšová739 615 799vedoucí DM
Marcel Stratílek739 615 799vychovatel
Soňa Šafářová777 172 203vychovatelka
Julie Rumlerová739 615 799vychovatelka
Jitka Meisnerová725 567 338hospodářka
Eva Martincová739 615 799úklid
Lenka Rejchrtová739 615 799úklid
Petr Kult739 615 799bezpeč. pracovník (noc)
Ostatní zaměstnanci
Martina Bohadlová702 265 294administrativní pracovník
Martina Machková728 378 238administrativní pracovník
Mgr. Petra Lišková601 084 735školní psycholog
Martina Šnajdrová721 029 685hlavní účetní
Ing. Alena Školníková607 105 774účetní
Jiří Lanta702 021 241vedoucí správy budov
Jiří Doležal737 831 688údržba
Stanislav Felcman733 505 323údržba

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář – velké poříčí