Specifikace oboru

 • 34-53-H/01 Reprodukční grafik (ŠVP: Komerční grafika a fotografie)
 • 1leté denní zkrácené studium
 • pouze pro absolventy středních škol s ukončeným 4letým maturitním nebo 3letým učebním oborem
 • kapacita: 14 studentů
 • výuční list
 • termín podávání přihlášek 1. 2. – 20. 2. 2024

Profil absolventa

 • aplikace nových poznatků z oblasti polygrafie a z předtiskové přípravy, stanovení parametrů výroby,
 • znalost organizační struktury a orientace v polygrafickém výrobním workflow, obecný přehled
  o aktuálních trendech v oblasti polygrafie v ČR i zahraničí a povědomí o jednotlivých technologických postupech a výrobních směrech polygrafického výrobního odvětví,
 • obecné povědomí o výrobě tiskových forem, tisku, dokončovacím zpracování, typech vazeb
  a zušlechťování tiskovin,
 • orientace v konvenčních, digitálních a digitalizovaných tiskových technikách a teoretická znalost konstrukce a funkce konvenčních i digitálních tiskových strojů – ofset, velkoformátový a produkční digitální tisk, sítotisk,
 • znalosti základů typografie a její využití v praxi,
 • znalost technického a výtvarného kreslení,
 • orientace v technologiích řezané a tištěné reklamy – polepy,
 • zvládnutí profesionálního fotografického přístroje a zhotovení komerční fotografie,
 • zhotovení komerční fotografie v ateliéru a ve firemním provozu,
 • zvládnutí grafických programů používaných v současné praxi – Illustrator, Indesign, Photoshop,
 • zvládnutí kancelářských programů – Office, Word, Excel,
 • znalost základů tvorby webových stránek.

Uplatnění absolventa

 • vykonáním závěrečné zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání v oblasti polygrafie, propagace a webdesignu
 • absolvent by měl prokázat schopnost rychle se přizpůsobit charakteru činností ve firmách, které se zabývají zpracováním grafických a digitálních dat, může se uplatnit jako grafik při výrobě časopisů, zpravodajů, reklamních předmětů atd.,
 • absolventi, kteří úspěšně ukončili studium, se mohou ucházet o studium v některém z maturitních oborů středních škol či o zkrácenou formu studia v podobě jednoletého učebního navazujícího programu Tiskař.

Výhody

 • spolu s výstupním certifikátem absolvent získá dokument Europass pro uplatnění vzdělání v zahraničí a osvědčení o odborné kvalifikaci vydané Svazem polygrafických podnikatelů,
 • praxe v moderním centru polygrafických technologií pro reklamní tvorbu,
 • vlaková a autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti školy.

Učební plán