Informace pro uchazeče

 • Vzhledem k předpokládanému nenaplnění kapacity oboru po 1. kole přijímacího řízení v oboru Modelářství a návrhářství oděvů JE JISTÉ, že škola bude v květnu vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení pro tento obor.
  Uchazeči, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení s talentovou zkoušku v prvním kole a nebyli přijati pro velký počet uchazečů, nemusí konat zkoušky znovu, doložený výsledek jim bude uznán pro druhé kolo. Podají pouze novou vyplněnou přihlášku (průměr známek z druhého pololetí 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku).
  Neúspěšní uchazeči vykonají zkoušku znovu.
   • Od 1. do 20. února 2024 může i uchazeč, který podával přihlášku do talentového oboru, podat přihlášku do dalších max. 3 běžných oborů.
   • Do 15. března 2024 může uchazeč, který podával přihlášku do talentového oboru, změnit pořadí všech oborů, do kterých se přihlásil, podáním nové přihlášky. Uchazeč v nové přihlášce nemůže změnit obor, do kterého se přihlásil, ale může změnit pouze pořadí oborů. Pokud tedy na přihlášce podané do 20. února 2024 uchazeč uvedl jednotlivé obory v pořadí, na jakém trvá, nečiní již k 15. březnu 2024 žádné další kroky. Je možné, že bude pořadí editovatelné v systému DiPSy, pokud byla přihláška podaná elektronicky. V takovém případě by se nová přihláška podávat nemusela. V této chvíli ale tato informace není společností CERMAT potvrzená.
   • Škola po 25. 2. 2024 provede kontrolu, zda jsou v systému DiPSY zapsány všechny přihlášky podávané do oborů s talentovou zkouškou. Pokud ne, podanou přihlášku zaregistruje a bude respektovat pořadí oborů uvedených na přihlášce podané v listopadu 2023. Tímto ale může dojít ke změně pořadí oborů na přihlášce podané elektronicky, do dalších oborů (obory s talentovou zkouškou se zařadí na 1. a 2. pořadí). Žádáme tímto o kontrolu pořadí přihlášek od 1. 3. do 15. 3. 2024.

   Ing. Josef Matyáš, ředitel školy

   V Hronově 15. 2. 2024