Výchovný poradce pro Velké Poříčí

Mgr. Petra Lantová
e-mail: lantovap@spsow.cz
konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí dohodě
adresa: Velké Poříčí, Náchodská 241, přízemí

Plán práce výchovného poradce je k dispozici na každém pracovišti.

Pedagogicko-psychologická poradna

https://www.poradenstvikhk.cz