Mgr. Renata Kuldová

od 1. 2. 2023 působí na naší škole sociální pedagog.
Jeho pomoc je určena poříčským i hronovským studentům.

tel: 607 030 697
e-mail: kuldovar@spsow.cz
konzultační hodiny: po předchozí domluvě kdykoli
adresa: Náchodská 542, 549 32 Velké Poříčí

Poskytování poradenství
aneb s jakými problémy se na mě mohou (nejen) žáci obracet

  • při rodinných problémech
  • v případě nepříznivé situace v rodině, která negativně ovlivňuje vzdělávání žáka a může vyústit až sociálním vyloučením či školním neúspěchem
  • při problémech se spolužáky
  • při problémech se začleněním do kolektivu
  • při specifických vzdělávacích potřebách, nízké studijní motivaci a špatné školní docházce
  • při potřebě sociálně pedagogického a sociálně právního poradenství
  • nabízím individuální konzultace s rodiči
  • nabízím spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky při práci se žáky, kteří mají výchovné obtíže, a jsou nějakým způsobem sociálně znevýhodněni