Studium strojírenských, elektrotechnických, polygrafických a textilních oborů má v náchodském regionu dlouholetou tradici. Potřeba vzdělávání obyvatel v těchto odvětvích souvisela především s rozvojem textilního a strojírenského průmyslu na Náchodsku v 19. století.

V Hronově se odborné školství téměř vždy ubíralo technickým směrem. Již od roku 1885 se zde objevovaly snahy o založení průmyslové pokračovací školy. První žáci do ní byli zapsáni v roce 1893. V 70. letech 20. století se stabilizovaly vzdělávací obory na strojírenské, elektrotechnické a gumař-plastikář. Během své dlouhé existence škola několikrát změnila název. Mnozí žáci i obyvatelé Hronova si dodnes pamatují název COP-Centrum odborné přípravy, který škola nesla v letech 1994-2006.

Zajímavost: V místech dnešní školy (Hostovského 910) stávala chalupa manželů Novotných, ve které se 23. 3. 1887 narodil Josef Čapek, český malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel a autor slova ROBOT.

Počátky střední školy ve Velkém Poříčí sahají do 70. let 20. století. V té době bylo z Náchoda do Velkého Poříčí přesunuto Střední odborné učiliště textilní a o dvacet let později i Střední škola textilní. K zásadní změně v nabízených oborech došlo v roce 1995, kdy se ve Velkém Poříčí začali vzdělávat první žáci v polygrafii. Tento směr postupem času převládl a nahradil původní textilní. Ve školním roce 2005/2006, po dovršení transformace, získala škola název Střední škola propagační tvorby a polygrafie.

V roce 1959 bylo v Červeném Kostelci založeno učňovské středisko pro textilní podniky celého kraje. V roce 1981 zde vzniklo Střední odborné učiliště a od roku 2002 škola v Červeném Kostelci nesla název Střední průmyslová škola oděvní. V roce 2008, po přidání ekonomických oborů, se název změnil na Střední školu oděvní, služeb a ekonomiky.

V roce 2018 došlo ke spojení těchto tří středních škol pod společný název Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická. O rok později, 1. září 2019, byl společný název změněn na Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace. V roce 2022 byl ukončen provoz školy v Červeném Kostelci a obory přesunuty do Velkého Poříčí. Hlavními cíli současné školy, využívající ke své výuce budovy v Hronově a Velkém Poříčí, je vychovávat samostatně uvažující mladé lidi s jasnými představami o své budoucnosti.

Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc., Dr. h. c. (1913 – 1998)

se narodil 27. října 1913 v Prostějově, kde jeho dědeček založil firmu WIKOV, největší továrnu na zemědělské stroje v tehdejším Československu. Po absolvování gymnázia zamýšlel Otto Wichterle studovat strojní fakultu, ale nakonec se jeho životní cesta ubírala chemicko-technologickým směrem. Zaměřil se na makromolekulární organickou chemii a stal se světově proslulým českým vědcem
a vynálezcem v této oblasti. Jeho jméno je celosvětově spojováno s objevem silonu a měkkých kontaktních čoček. Profesor Otto Wichterle zemřel 18. 8. 1998 v obci Stražisko a byl pohřben na Městském hřbitově v Prostějově.

foto: MÚA, A AV ČR, fond Otto Wichterle

Život v datech

1931-1935 studium na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství v Praze (VŠCHTI) 

1935-1939 vedoucí laboratoří u prof. Emila Votočka na VŠCHTI

1940-1945 zaměstnán ve Výzkumných chemických dílnách firmy Baťa ve Zlíně. Zde se zaměřil na tzv. Carothersovy patenty o nylonu 6.6, vytvořil snadno spřádatelná polyamidová vlákna tzv. silon, jehož průmyslová výroba se naplno rozjela po 2. sv. válce.

1942 zatčen gestapem pro údajnou účast v odboji a uvězněn na 4 měsíce

1952 započal výzkum v oblasti hydrofilních gelů vhodných pro výrobu kontaktních čoček

1958 propuštěn komunistickým vedením z Vysoké školy chemicko-technologické

1959 -1969 ředitel Ústavu makromolekulární chemie Československé akademie věd

1961 zvládnut technologický princip výroby kontaktních čoček v rotujících formách

1963 patentován vynález výroby kontaktních čoček

1965 podepsána licenční smlouva Akademie věd s americkou firmou National Patent Development Corporation na výrobu kontaktních čoček

1968 signatář manifestu „Dva tisíce slov“

1969 poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění

1990 zvolen předsedou Československé akademie věd

1991 získal Řád Tomáše Garriqua Masaryka III. třídy (nejvyšší státní vyznamenání), čestný doktorát University of Illinois at Chicago, Illinois, čestný doktorát Polytechnic University Brooklyn, New York

1993 jmenován čestným předsedou Akademie věd ČR

1994 zakládající člen Učené společnosti ČR 

1994 pojmenování asteroidu jménem Wichterle