Oznamování škodlivého jednání

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace má nastaven vnitřní oznamovací systém pro příjem a vyřizování oznámení podaných v souladu se zákonem číslo 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon“) se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále též „Směrnice (EU) 2019/1937“).

Příslušnou osobou, která přijímá a zkoumá oznámení, případně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu je:

Markéta Machová
tel. 702 269 240

e-mail: machovam@spsow.cz

Oznámení přijímá výhradně příslušná osoba, v případě její nepřítomnosti její zástupce:
Jana Fialová, tel. 728 731 169, e-mail: fialovaj@spsow.cz