Specifikace oboru

 • 23-41-M/01 Strojírenství (ŠVP: CNC technika a robotika ve výrobních procesech)
 • 4 roky, denní studium
 • kapacita: 24 studentů (v ročníku)
 • maturitní vysvědčení
 • termín podávání přihlášek 1. 2. – 20. 2. 2024
 • místo vzdělávání: HRONOV

Profil absolventa

 • výuka je zaměřena na co nejlepší uplatnění v oblasti konstrukce, technologie a kontroly
  a měření,
 • žáci získají znalosti v oblasti technických výpočtů, konstrukcí 2D a 3D – CAD (systémy pro zpracování konceptu návrhu a designu nového, případně inovovaného výrobku – technická dokumentace), zabezpečení výroby zdroji (materiál, nástroje, stroje apod.), logistiky výroby CAM (systémy pro počítačovou podporu výroby), informačního systému (Helios),
 • seznámí se s programováním CNC strojů v nejpoužívanějších systémech SINUMERIK, HEIDENHAIN, FANUC, TopSolid, programování průmyslového robota (ABB).

Uplatnění absolventa

 • novou formou výuky výrazně zvyšujeme jak přímou uplatnitelnost absolventů na trhu práce, tak lepší předpoklady pro další studium na VŠ,
 • pokračování ve vzdělávání na vysokých školách,
 • nástup do technických funkcí, např. technolog, programátor CNC strojů a průmyslových robotů, konstruktér nebo do náročných výrobních funkcí
 • nástup do funkcí managementu podniku.

Výhody

 • škola vybudovala v kraji unikátní učebnu vybavenou školním CNC obráběcím centrem – frézkou CONCEPT MILL 105, soustruhem CONCEPT TURN 105 TC/TCM a robotem Mitsubishi,
 • zavedením předmětu „ROBOTIKA“ vytváříme podmínky přístupu k novým technologiím, které vyvolává platforma Průmysl 4.0,
 • výhodná poloha školy pro dojíždění v blízkosti vlakového a autobusového nádraží
 • škola aktivně spolupracuje s firmami v regionu.

Učební plán