Specifikace oboru

 • 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (ŠVP: Reprodukční grafik)
 • 4 roky, denní studium
 • kapacita: 21 studentů
 • maturitní vysvědčení
 • ve 3. ročníku možnost ZÍSKÁNÍ VÝUČNÍHO LISTU
 • termín podávání přihlášek 1. 2. – 1. 3. 2024
 • Obor lze studovat i ve zkrácené 1leté formě, více informací ZDE

Profil absolventa

 • aplikace nových poznatků z oblasti polygrafie a z předtiskové přípravy, stanovení parametrů výroby,
 • znalost organizační struktury a orientace v polygrafickém výrobním workflow, obecný přehled o aktuálních trendech v oblasti polygrafie a povědomí o jednotlivých výrobních směrech polygrafického výrobního odvětví,
 • obecné povědomí o výrobě tiskových forem, tisku, dokončovacím zpracování, typech vazeb a zušlechťování tiskovin,
 • orientace v konvenčních, digitálních a digitalizovaných tiskových technikách,
 • obecné povědomí o průběhu digitalizace obrazu,
 • řešení grafického návrhu a jeho realizace ve výrobě pro jednotlivé typy tiskovin a produktů polygrafické výroby,
 • znalost postupů a požadavků v předtiskové přípravě,
 • znalost a aplikace typografických pravidel v praxi,
 • znalost teorie barevnosti,
 • ovládání technologické přípravy podkladů pro výrobu tiskovin,
 • ovládání specializovaného software pro úpravu obrazu a textu,
 • ovládání software pro zhotovení archové montáže,
 • příprava a obsluha zařízení pro certifikovaný nátisk,
 • obsluha zařízení CTP pro výrobu ofsetových tiskových forem,
 • obsluha digitálního tiskového stroje a velkoformátového plotteru,
 • znalost a aplikace zásad pro konstrukci obalů,
 • znalost a obsluha software pro konstrukci obalů a obsluha zařízení pro výrobu obalů,
 • vyhodnocení kvality tisku optickými metodami, pomocí spektrofotometrie a standardizovaného osvětlení,
 • znalost zásad bezpečnosti, hygieny práce, požární ochrany a ekologických zásad

Uplatnění absolventa

 • vykonáním maturitní zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání v oblasti polygrafie, propagace,
 • absolvent by měl prokázat schopnost rychle se přizpůsobit charakteru činností ve firmách, které se zabývají zpracováním grafických a digitálních dat, může se uplatnit jako produkční při výrobě časopisů, knih, reklamních materiálů atd.,
 • absolventi, kteří vykonají úspěšně maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách či o zkrácenou formu studia v podobě jednoletého učebního navazujícího programu Tiskař.

Výhody

 • spolu s výstupním certifikátem absolvent získá dokument Europass pro uplatnění vzdělání
  v zahraničí,
 • praxe v moderním centru polygrafických technologií pro reklamní tvorbu,
 • vlaková a autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti školy.

Učební plán