Specifikace oboru

 • 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (ŠVP: Reprodukční grafik)
 • 4 roky, denní studium
 • kapacita: 28 studentů (v ročníku)
 • maturitní vysvědčení
 • ve 3. ročníku možnost ZÍSKÁNÍ VÝUČNÍHO LISTU
 • termín podávání přihlášek: aktuálně probíhá 2. kolo
 • místo vzdělávání: VELKÉ POŘÍČÍ
 • Obor lze studovat i ve zkrácené 1leté formě, více informací ZDE

Proč studovat obor Reprodukční grafik

 • možnost získání VÝUČNÍHO LISTU ve 3. ročníku
 • pro každého studenta je po dobu studia k dispozici licence programů Adobe (Ilustrator, Indesign, Photoshop)
 • velká šíře získaných znalostí, vhodná pro mnoho potenciálních profesí (grafik, fotograf, PR specialista..)
 • získání Europassu pro uplatnění vzdělání v zahraničí
 • částečná společná výuka s oborem Operátor tisku, což obohacuje studenty o znalosti dalšího oboru

Profil absolventa

 • aplikace nových poznatků z oblasti polygrafie a z předtiskové přípravy, stanovení parametrů výroby,
 • znalost organizační struktury a orientace v polygrafickém výrobním workflow, obecný přehled o aktuálních trendech v oblasti polygrafie a povědomí o jednotlivých výrobních směrech polygrafického výrobního odvětví,
 • obecné povědomí o výrobě tiskových forem, tisku, dokončovacím zpracování, typech vazeb a zušlechťování tiskovin,
 • orientace v konvenčních, digitálních a digitalizovaných tiskových technikách,
 • obecné povědomí o průběhu digitalizace obrazu,
 • řešení grafického návrhu a jeho realizace ve výrobě pro jednotlivé typy tiskovin a produktů polygrafické výroby,
 • znalost postupů a požadavků v předtiskové přípravě,
 • znalost a aplikace typografických pravidel v praxi,
 • znalost teorie barevnosti,
 • ovládání technologické přípravy podkladů pro výrobu tiskovin,
 • ovládání specializovaného software pro úpravu obrazu a textu,
 • ovládání software pro zhotovení archové montáže,
 • příprava a obsluha zařízení pro certifikovaný nátisk,
 • obsluha zařízení CTP pro výrobu ofsetových tiskových forem,
 • obsluha digitálního tiskového stroje a velkoformátového plotteru,
 • znalost a aplikace zásad pro konstrukci obalů,
 • znalost a obsluha software pro konstrukci obalů a obsluha zařízení pro výrobu obalů,
 • vyhodnocení kvality tisku optickými metodami, pomocí spektrofotometrie a standardizovaného osvětlení,
 • znalost zásad bezpečnosti, hygieny práce, požární ochrany a ekologických zásad

Uplatnění absolventa

 • vlastní grafické studio, v oblasti užitného designu, produktového designu, umělecké fotografie, knižní vazby, multimediálního designu, motion designu, pedagogická dráha, copywriter, PR specialista…

Pokračuj ve studiu!

 • rozšíření vzdělání studiem našeho zkráceného oboru Tiskař na polygrafických strojích (1 rok, denní studium, Velké Poříčí)
 • další 3letý nebo 4letý obor
 • VOŠ, VŠ

Další výhody školy

 • vlaková a autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti školy
 • domov mládeže přímo v areálu školy

Učební plán