Elektromechanik

 • Staň se opravdovým elektrikářem

Specifikace oboru

 • 3 roky, denní studium
 • Kapacita: 23 studentů
 • Výuční list
 • 26-51-H/01 Elektrikář
 • Termín podávání přihlášek 1. 2. - 1. 3. 2023

Profil absolventa

 • absolvent získává dovednosti pro montáž, výrobu a opravy elektrotechnických zařízení,
 • učí se při práci využívat výpočetní techniku, seznámí se s automatizačními zařízeními, elektropneumatickými systémy, zabezpečovacími zařízeními, satelitní technikou a získají přehled o moderních technologiích používaných v “chytrých” elektroinstalacích,
 • učí se provádět instalace v budovách, opravovat elektrické stroje a přístroje pro průmysl i domácnost.

Uplatnění absolventa

 • pokračování ve vzdělávání v oborech zakončených maturitní zkouškou,
 • nástup do odborné manuální pozice v průmyslu a službách.

Výhody

 • obor je podporován Krajským úřadem Královéhradeckého kraje - studentům vypláceno STIPENDIUM,
 • výhodná poloha školy pro dojíždění – škola se nachází na hlavní trase s hustou frekvencí vlakových i autobusových spojů – v těsné blízkosti vlakového nádraží, resp. autobusového pro praktickou výuku,
 • škola aktivně spolupracuje s podniky a podnikatelskou sférou v regionu,
 • možnost získání Vyhlášky 50/1978 Sb.
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r celkem
Český jazyk a literatura    1 2 2 5
Anglický jazyk 2 2 2 6
Matematika 2 2 1 5
Společenské vědy 1 1 1 3
Fyzika 2 1 0 3
Chemie 1 0 0 1
Ekologie 0 1 0 1
Ekonomika 0 0 2 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Výpočetní technika 0 1/1 2/2 3/3
Základy elektrotechniky 5 0 0 5
Elektrické stroje a přístroje 0 2 0 2
Elektrotechnologie 2 0 0 2
Elektronika 0 2 1 3
Elektrotechnická měření 0 1/1 2/1 3/2
Automatizace řízení 0 0 1 1
Elektrická zařízení 0 1 2 3
Odborný výcvik 15 15 15 45
CELKEM 32 32 32 96