Specifikace oboru

 • 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích (ŠVP: Operátor tisku)
 • 4 roky, denní studium
 • kapacita: 21 studentů (v ročníku)
 • maturitní vysvědčení
 • ve 3. ročníku možnost ZÍSKÁNÍ VÝUČNÍHO LISTU
 • termín podávání přihlášek: aktuálně probíhá 2. kolo
 • místo vzdělávání: VELKÉ POŘÍČÍ

Proč studovat obor Operátor tisku?

 • moderní, skvěle vybavené polygrafické centrum přímo ve škole
 • ve 3. ročníku možnost získat VÝUČNÍ LIST
 • velký počet tiskáren v Královéhradeckém kraji nabízejících uplatnění absolventům
 • získání Europassu pro uplatnění vzdělání v zahraničí
 • částečná společná výuka s oborem Reprodukční grafik, což obohacuje studenty o znalosti dalšího oboru

Profil absolventa

 • komplexní přehled o finálních výrobcích a využití nových poznatků v oblasti tisku, dokončovacího zpracování a zušlechťování tiskovin,
 • orientace v polygrafickém výrobním workflow, obecný přehled o aktuálních trendech a povědomí o výrobních směrech v polygrafii,
 • znalost nejnovějších technologických postupů výroby,
 • obecné povědomí o předtiskové přípravě, typografických pravidlech, teorii barevnosti, ekologii v polygrafii,
 • orientace v konvenčních, digitálních a digitalizovaných tiskových technikách,
 • znalost výroby tiskových forem, schopnost vyhodnotit výběr tiskové technologie, výběr vhodného materiálu a výpočet jeho spotřeby,
 • obsluha zařízení CTP, kontrola tiskových desek,
 • ovládání přípravy a řízení ofsetového tiskového stroje jednobarvového, dvoubarvového a čtyřbarvového,
 • příprava a obsluha sítotiskového stroje,
 • ovládání digitálních tiskových technologií,
 • podrobná teoretická znalost flexotiskových, hlubotiskových a knihtiskových tiskových strojů a znalost elektrofotografie a inkjetového tisku,
 • znalost a zhotovení měkkých knihařských vazeb, seřízení a obsluha příslušných zařízení,
 • znalost zásad pro konstrukci obalů, nastavení a obsluha zařízení pro tvorbu obalů,
 • vyhodnocení a sestavení technologického postupu ve všech fázích výroby,
 • znalost metod a principů spojených s kontrolou kvality tisku v polygrafii,
 • znalost zásad bezpečnosti, hygieny práce, požární ochrany a zásad ekologických.

Uplatnění absolventa

 • např. tiskárny v regionu, vedoucí tiskárny, technolog tisku, mistr výroby, školitel nejnovějších norem, operátor kvality tisku, technolog u výrobců tiskových strojů…

Pokračujte ve studiu!

 • rozšíření vzdělání studiem našeho zkráceného oboru Reprodukční grafik (1 rok, denní studium, Velké Poříčí)
 • další 3letý nebo 4letý obor
 • VOŠ, VŠ

Další výhody školy

 • vlaková a autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti školy
 • domov mládeže přímo v areálu školy

Učební plán