Specifikace oboru

 • 23-52-H/01 Nástrojář
 • 3 roky, denní studium
 • kapacita: 24 studentů (v ročníku)
 • výuční list
 • termín podávání přihlášek: aktuálně probíhá 2. kolo
 • místo vzdělávání: HRONOV

Proč studovat obor Nástrojař?

 • obor podporovaný Krajským úřadem KH kraje – studenti mohou získat STIPENDIUM
 • obor se širokým uplatněním

Profil absolventa

 • absolventi jsou připraveni pracovat podle strojírenské výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů
 • v plném rozsahu využívají měřidla
 • provádějí kontroly dílců
 • získávají dovednosti při strojním a ručním zpracování kovových, nekovových materiálů
 • využívají technické znalosti o kovech a nekovových materiálech ve výrobě
 • udržují, brousí ruční nářadí a nástroje pro obrábění
 • seznámí se s obsluhou konvenčních strojů a CNC obráběcích strojů
 • osvojí si základy programování CNC strojů

Uplatnění absolventa

 • zaměstnanec v průmyslové výrobě a službách
 • osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Pokračuj ve studiu

Výhody

 • v těsné blízkosti vlakového nádraží, autobusové zastávky
 • aktivní spolupráce s firmami v regionu
 • vlastní domov mládeže

Učební plán