Specifikace oboru

 • 23-52-H/01 Nástrojář
 • 3 roky, denní studium
 • kapacita: 24 studentů (v ročníku)
 • výuční list
 • termín podávání přihlášek 1. 2. – 20. 2. 2024
 • místo vzdělávání: HRONOV

Profil absolventa

 • absolventi jsou připraveni pracovat podle strojírenské výkresové dokumentace, technologických
  a pracovních postupů,
 • v plném rozsahu využívají měřidla,
 • provádějí kontroly dílců,
 • získávají dovednosti při strojním a ručním zpracování kovových, nekovových materiálů,
 • využívají technické znalosti o kovech a nekovových materiálech ve výrobě,
 • udržují, brousí ruční nářadí a nástroje pro obrábění,
 • seznámí se s obsluhou konvenčních strojů a CNC obráběcích strojů,
 • osvojí si základy programování CNC strojů.

Uplatnění absolventa

 • pokračování ve vzdělávání v oborech zakončených maturitní zkouškou,
 • nástup na odborné pozice v průmyslu.

Výhody

 • obor je podporován Krajským úřadem Královéhradeckého kraje – studentům vypláceno STIPENDIUM,
 • výhodná poloha školy pro dojíždění – v těsné blízkosti vlakového nádraží, autobusové zastávky,
 • škola aktivně spolupracuje s firmami v regionu.

Učební plán