Specifikace oboru

 • 26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP: Automatizace a řízení)
 • 4 roky, denní studium
 • kapacita: 24 studentů (v ročníku)
 • maturitní vysvědčení
 • termín podávání přihlášek 1. 2. – 20. 2. 2024
 • místo vzdělávání: HRONOV

Profil absolventa

 • orientace na elektrotechniku se zaměřením na automatizaci a aplikace řídicích systémů,
 • osvojení základů tvorby technické dokumentace vč. návrhu, simulace a realizace elektrických obvodů a tvorbu desek plošných spojů,
 • programování řídicích PLC automatů, jednočipových mikrokontrolerů, logických modulů a aplikací
 • projektování a tvorba elektrotechnické dokumentace v programu EPLAN,
 • získání znalostí z klasické silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky.

Uplatnění absolventa

 • novou formou výuky výrazně zvyšujeme jak přímou uplatnitelnost absolventů na trhu práce, tak lepší předpoklady pro další studium na VŠ,
 • pokračování ve vzdělávání na vysokých školách,
 • nástup do technických funkcí, např. technolog, programátor, konstruktér nebo do náročných výrobních funkcí,
 • nástup do funkcí managementu podniku.

Výhody

 • výuka v moderně vybavených laboratořích a učebnách,
 • výhodná poloha školy pro dojíždění, v těsné blízkosti vlakového nádraží a autobusové zastávky
 • spolupráce s firmami v regionu,
 • možnost získání certifikátu od společnosti EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o.

Učební plán