ZA ORWELLEM DO ANGLICKÉHO DIVADLA

Ve čtvrtek 22. února vyrazili žáci 1. ročníku oboru Strojírenství do Prahy, aby se zúčastnili v British Council workshopu s rodilým mluvčím (aktivity spojené se čtením s porozuměním, poslechem a konverzací) a navštívili představení 1984 od George Orwella v podání TNT Theatre Britain. Představení produkuje American Drama Groupe Europe (ADGE) se Číst dále…

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

Všechny uchazeče, kteří si k nám podali přihlášku na některý z maturitních oborů, zveme na Přijímačky nanečisto. V sobotu 23. března od 8:00–12:00 hodin si u nás můžete přijímačky vyzkoušet. Ať už máte přihlášku na poříčský nebo hronovský obor, přijímačky nanečisto se pro všechny uchazeče uskuteční na adrese školy: Hostovského Číst dále…

ČAS PRO PREVENCI

V lednu a únoru letošního roku se i ve škole ve Velkém Poříčí uskutečnily přednášky policejního preventisty por. Mervarta. Žáci prvních ročníků se dozvěděli o návykových látkách v dnešní společnosti a žáci třetích ročníků o trestní odpovědnosti. Dozvěděli se také jaké podmínky musí splnit žadatel o práci u Policie ČR Číst dále…

PREVENTIVNÍ PROGRAMY POKRAČUJÍ 

V pořadí druhá beseda v rámci prevence rizikových jevů a v součinnosti s výukou daných témat napříč předměty proběhla 14. 2. 2024. Pro tento termín jsem vybrala téma Základy trestní odpovědnosti mládeže, které přijel do hronovské průmyslovky osvětlit por. Mgr. Miroslav Mervart, příslušník PČR a preventista pro Náchodsko.Zajímavě a interaktivně pracoval s žáky, kteří byli Číst dále…

ÚSPĚCH HRONOVSKÝCH KLUKŮ NA FYZICKÝCH TESTECH PČR

V rámci náborů Policie ČR oslovila prostřednictvím por. Mgr. Miroslava Mervarta i žáky naší školy s možností zúčastnit se testů fyzické zdatnosti. Akce se konala 7. 2. 2024 v Hradci Králové, kam přijeli od rána testovat své schopnosti žáci z celého KHK a byli rozděleni po oblastech. Z naší školy odjeli 4 žáci – Josef Číst dále…

ZA DOBROU PRAXÍ DO ARGOTECHU

Maturita je za dveřmi, možný nástup do práce také. Proto je skvělé míti přehled a povědomí o firmách kolem nás. Pravidelně tak žáci všech ročníků vyrážejí na exkurze do firem tematicky spjatých s jejich studovaným oborem. Žáci 4. ročníků hronovských oborů Elektrotechnika a Strojírenství začátkem února vyrazili do firmy ARGOTECH. Číst dále…

VÝUKU AUTOMATIZACE POSÍLÍ DAR OD FIRMY VITESCO

Aktivní spolupráce středních škol s firmami v regionu k sobě neodmyslitelně patří. Nejinak je tomu i u naší školy, kdy se neustále snažíme navazovat a posilovat naše partnerství s firmami, partnerství dlouhodobá a vzájemně prospěšná.Na konci ledna letošního roku získala naše škola od firmy Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. dar v podobě dvou robotických pracovišť.Firma Číst dále…

USPOŘÁDEJ VÝSTAVU OD A DO Z

VÝZVA PRO ŽÁKY 3.PD Jste ve 3. ročníku oboru Grafický design? Tvoříte, malujete, kreslíte i ve svém volném čase? Nebojíte se své práce ukázat veřejnosti? Chcete si vyzkoušet uspořádání výstavy od A do Z? Bez pomoci učitelů? S podporou školy? Pak se zapojte do naší výzvy!Společně vymyslíme prostor, naplánujeme termín, Číst dále…