Specifikace oboru

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP: Automechanik)
 • 3 roky, denní studium
 • kapacita: 23 studentů (v ročníku)
 • výuční list
 • termín podávání přihlášek 1. 2. – 20. 2. 2024
 • místo vzdělávání: HRONOV

Profil absolventa

 • získání dovedností při provádění montáží a demontáží, oprav, údržby, seřízení, výměny dílů
  a funkčních částí,
 • provádění funkční kontroly po provedené opravě a seřízení,
 • zajišťování potřebného materiálu a náhradních dílů.

Uplatnění absolventa

 • pokračování ve vzdělávání v oborech zakončených maturitní zkouškou,
 • v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly (STK)
  a stanicích měření emisí (SME) apod.,
 • nástup do odborné manuální pozice v průmyslu a službách.

Výhody

 • žáci získají v rámci výuky ZDARMA řidičský průkaz skupiny B a C,
 • výhodná poloha školy pro dojíždění – v těsné blízkosti vlakového nádraží, autobusové zastávky,
 • škola aktivně spolupracuje s firmami v regionu.

Učební plán