Nabízíme možnost odkupu souboru učebních pomůcek – fyzika.

Pro více informací kontaktujte: Alena Školníková, e-mail: skolnikovaa@spsow.cz,
tel.: 607 105 774

Kategorie: