Během pondělí 20. května probíhaly v prostorách poříčské školy obhajoby praktických maturitních prací žáků 4. PD (Grafický design). Všichni žáci, kteří byli k obhajobě své více než půlroční práce připuštěni, obhajoby úspěšně zvládli a jejich instalace jsou nyní k vidění právě v prostoru jídelny na domově mládeže ve Velkém Poříčí. K vidění jsou zde mimo jiné i bezesporu designově odvážné projekty, které opět o něco zvyšují celkovou kvalitu praktických maturitních prací na naší škole.

Ing. Petr Michal
Předseda komise Grafického designu

Kategorie: