Český den proti rakovině 2024 v naší škole

V tomto roce se 28. ročník veřejné celonárodní sbírky Český den proti rakovině konal ve středu 15. května. Do prodeje symbolických kytiček měsíčku lékařského se zapojilo v naší škole celkem 34 žáků, jmenovitě dva třídní kolektivy z Velkého Poříčí, třídy 2. PD a 2. TG, z hronovské školy potom dvě dvojice chlapců ze tříd 1. B, 3. A, 3. B.
Žáci přistoupili k charitativní sbírce zodpovědně i kreativně, našli dokonce zcela nová místa se zájemci o koupi kytiček. Takto se našim prodejcům podařilo prodat všechny květy, které dostali k prodeji od náchodské Ligy proti rakovině. Poprvé si letos také měli možnost dárci vyzkoušet placení prostřednictvím QR kódu, což se hlavně u mladých setkalo se značným zájmem. Kampaň byla zaměřena na prevenci nádorů prsu. V zájmu snížení rizika všech typů nádorů i odolnosti proti chorobám by si měl každý již od mládí osvojit způsob života zahrnující pravidelnou fyzickou aktivitu, zdravou výživu a duševní pohodu, na což upozorňovaly i letáky.
Na celostátní sbírkový účet přispěli naši žáci a dárci celkovou částkou, která se bude pohybovat okolo 40 000,- Kč. Přesné výsledky budou známy po vyčíslení výtěžku v průběhu června. Upřímné poděkování tedy patří jak všem dobrovolným prodejcům, tak i dárcům z řad veřejnosti. Pro naše žáky je tato sbírková akce zároveň školou komunikace, lidskosti a vzájemné pomoci. Rozvíjí také sociální cítění i zodpovědnost za vlastní zdraví a zdraví ostatních.

Mgr. Renata Lelková

Kategorie: