Žáci prvních ročníků oborů Kadeřník, Tiskař, Grafický design a Reprodukční grafik se 3. dubna 2024 zapojili v rámci předmětu Základy ekologie do celosvětového projektu s názvem Den Země.
Na začátku akce proběhlo seznámení žáků s významem tohoto dne, hlavní myšlenkou a s historií oslav Dne Země. Nezapomněli jsme ani na výčet toho, čím vším můžeme každý sám prospět naší planetě.
Poté následovala hlavní náplň Dne Země – tedy úklid okolí školy. Všichni zametali, hrabali, čistili a odváželi odpady nejen přírodního původu, ale také odpadky od nás, od lidí.
Na závěr byli všichni pilní žáci odměněni malým pamlskem, a patří jim velké poděkování. Se svojí prací, která je vidět na první pohled, byli spokojeni a určitě teď budou více hlídat, aby nám naše okolí zůstalo takto pěkně uklizené.

Mgr. Ivana Čížková

Kategorie: