V pondělí 11. března se v Hronově sešli vedoucí zástupci Střední průmyslové školy Otty Wichterleho, Ing. Josef Matyáš, ředitel školy, Ing. Jiří Dítě, zástupce ředitele školy a Lukáš Rosůlek, ředitel firmy Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o., závod Trutnov ke slavnostnímu předání dvou robotických pracovišť.
Firma Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o., závod Trutnov je věnovala škole s cílem podpořit vzdělávání žáků v technických oborech. Tato robotická pracoviště budou ve škole sloužit pro zlepšení výuky automatizace a aplikovaných řídicích systémů žáků oboru Elektrotechnika.

Aktivní spolupráce s firmami v regionu je pro nás velmi důležitá. Díky ní dochází k propojení teorie s praxí, díky ní nacházejí naši žáci další uplatnění.

Firma Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. z Trutnova se zabývá výrobou elektronických a elektrických výrobků pro automobilový průmysl. Vyvíjí a vyrábí nejmodernější technologie pohonu pro udržitelnou mobilitu. Jejich chytrá řešení a komponenty pro elektrické, hybridní a spalovací pohony přispívají k čisté, efektivní a dostupné mobilitě. Firemní portfolio zahrnuje mimo jiné elektrické pohonné systémy, elektronické řídící jednotky, senzory a aktuátory i řešení pro zpětné odvádění výfukových plynů.

Schůzce byli přítomni i Lubomír Tuček a Monika Hubáčková z firmy Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. a Markéta Machová ze SPŠOW. Po předání si zástupci firmy prohlédli odborné učebny hronovské školy. Na závěr se přesunuli do polygrafického centra ve Velkém Poříčí, kde se jich ujal a centrem provedl pan Petr Šanc.

Děkujeme zástupcům firmy za milou návštěvu a firmě Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. z Trutnova za tento dar. Věříme, že se naše spolupráce bude i nadále rozvíjet.

Kategorie: