Na základě zákona 561/2004Sb. a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným Radou Královéhradeckého kraje dne 1. července 2018 svolává přípravný výbor všechny oprávněné osoby k volbám členů do školské rady při Střední průmyslové škole Otty Wichterleho.

Termíny konání voleb:  

Čt 11. dubna 2024 v Hronově

Zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci – od 10:15 h v zasedací místnosti v budově školy.

Zákonní zástupci nezletilých žáků – při konzultačních schůzkách rodičů mohou volit na chodbě před kanceláří (2. patro) v budově školy.

Čt 18. dubna 2024 ve Velkém Poříčí

Zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci – od 10:15 h na chodbě před kanceláří v budovách
školy I a II.

Zákonní zástupci nezletilých žáků – při schůzkách rodičů, které začínají v 16:00 h.
Volby proběhnou před kanceláří v budovách školy I a II.

                                                                                                         Za přípravný výbor

                                                                                                            Lenka Čeřovská

Kategorie: