Po Náchodě, Velkém Poříčí, Teplicích n/M, Broumově a Polici n/M doputovala naše fotografická putovní výstava nesoucí název Studenti fotografují do České Skalice, konkrétně do Knihovny Barunky Panklové. Milovníci čtení a nejen oni, přijít se může podívat kdokoli, mají od 1. do 30. března 2024 možnost nakouknout do prací žáků Střední průmyslové školy Otty Wichterleho, konkrétně žáků oborů Reprodukční grafik a Grafický design z Velkého Poříčí. Přijďte se podívat, jak se jim v předmětu Fotografie daří.


Celá tato putovní tour výstavy se mohla uskutečnit díky aktivní spolupráci naší školy s knihovnami a informačními centry v regionu Kladské pomezí. A již nyní připravujeme pokračování spolupráce, a to v podobě vznikající nové výstavy.

Kategorie: