V lednu a únoru letošního roku se i ve škole ve Velkém Poříčí uskutečnily přednášky policejního preventisty por. Mervarta. Žáci prvních ročníků se dozvěděli o návykových látkách v dnešní společnosti a žáci třetích ročníků o trestní odpovědnosti. Dozvěděli se také jaké podmínky musí splnit žadatel o práci u Policie ČR a jaká různá oddělení tato práce nabízí.
Mgr. Zuzana Kovářová

Kategorie: