Aktivní spolupráce středních škol s firmami v regionu k sobě neodmyslitelně patří. Nejinak je tomu i u naší školy, kdy se neustále snažíme navazovat a posilovat naše partnerství s firmami, partnerství dlouhodobá a vzájemně prospěšná.
Na konci ledna letošního roku získala naše škola od firmy Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. dar v podobě dvou robotických pracovišť.
Firma Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. z Trutnova se zabývá výrobou elektronických a elektrických výrobků pro automobilový průmysl. Vyvíjí a vyrábí nejmodernější technologie pohonu pro udržitelnou mobilitu. Jejich chytrá řešení a komponenty pro elektrické, hybridní a spalovací pohony přispívají k čisté, efektivní a dostupné mobilitě. Firemní portfolio zahrnuje mimo jiné elektrické pohonné systémy, elektronické řídící jednotky, senzory a aktuátory i řešení pro zpětné odvádění výfukových plynů.

Děkujeme firmě Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. z Trutnova za předání dvou robotických pracovišť. Budou sloužit pro výuku automatizace a aplikovaných řídicích systémů žáků oboru Elektrotechnika. Pevně věříme, že tím dojde k rozšíření a zkvalitnění výuky našich žáků a zlepšení jejich znalostí. Třeba je jednou uplatní právě ve firmě Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. v Trutnově.

Kategorie: