Dne 16. 1. 2024 proběhlo na naší škole tradiční setkání žáků vycházejících ročníků oborů
s maturitní zkouškou i s výučním listem s pracovníkem Úřadu práce. Cílem besedy je získání aktuálních informací z trhu práce a dalších zajímavostí. I letos jsme měli „objednané“ téma „Zaměstnávání v zahraničí a současná situace na trhu práce“.  Žáci se dozvěděli nejen do kterých zemí EU mohou odjet pracovat a jak v tom napomáhá úřad práce prostřednictvím EURES služby, ale získali i velmi zajímavé a cenné informace o možnosti kombinace pobytu v zahraničí s možností přivýdělku (i když symbolického) – Dobrovolnická činnost. Žáky zaujala možnost výjezdu do zahraničí s programy ERASMUS+ WORKING HOLIDAY VISA. Jaké jsou možnosti absolventů po ukončení studia i novinky na trhu práce nám sdělily pracovnice Informační a poradenské služby Úřadu práce v Náchodě Mgr. Nikola Plná a Mgr. Aneta Rýdlová. Velmi zajímavým, a hlavně odborným výkladem pootevřely budoucím absolventům naší školy pomyslné dveře do života.

Ing. Jitka Vaňková, výchovná poradkyně

Kategorie: