První beseda v rámci prevence rizikových jevů a v součinnosti s výukou daných témat napříč předměty proběhla 10. 1. 2024. Pro letošní školní rok jsem mimo jiné vybrala témata Trestní odpovědnost mládeže a  Závislosti a drogová tématika, které přijel do hronovské průmyslovky osvětlit por. Mgr. Miroslav Mervart, příslušník PČR a preventista pro Náchodsko.
Zajímavě a interaktivně pracoval s žáky, kteří byli součástí různých aktivit a formou diskuse zvládali daná témata celé besedy. Kromě základních pojmů trestní odpovědnosti si žáci připomněli systém soudů, co je přestupek a trestný čin a že každý má nejen svá práva, ale také povinnosti a odpovědnost za své chování a jednání. V oblasti závislostí se dozvěděli nejen co droga je a co se počítá mezi závislosti, ale také příčiny závislostí, statistiky, případové studie, složení drog, aktuální trendy. Cílem bylo seznámit s problematikou závislostí žáky tak, aby se na nejnižší možnou míru minimalizoval jejich styk s návykovými látkami a též i s lidmi na nich závislými.
Obě tematiky se setkaly se zájmem žáků a podle kladné zpětné vazby byly zpracovány a prezentovány panem poručíkem velmi dobře.

Ing. Jitka Vaňková, výchovná poradkyně školy

Kategorie: