Dne 20. 12. 2023 proběhla v naší škole soutěž v anglickém jazyce. Žáci prověřovali své znalosti v písemném testu, který se skládal ze všeobecných znalostí a gramatiky.
Soutěže se zúčastnilo 21 žáků z toho 5 z učebních oborů a 16 žáků z maturitních oborů.

Maximálně mohli žáci dosáhnout 50 bodů.

Učební obory:

1.místo           Kainová Dorota         49 bodů         2.A

2.místo           Řeháková Vendula   45 bodů         2.A                 

3.místo           Augustýn Jan            38 bodů         2.T

Maturitní obory:

1.místo           Valčiš Benny             50 bodů         3.PD

2.místo           Segars Nellie  49 bodů         3.PD

                        Tauchmanová Nela

3.místo           Plačková Karolína     48 bodů         3.M

                       Kaufmanová Tereza

Kategorie: