V pátek 15. prosince byla slavnostní vernisáží zahájena výstava 14. ročníku soutěže Naše galerie, kterou pořádá Galerie výtvarného umění Náchod. Současně byly předány ceny vítězům jednotlivých kategorií. Téma letošního ročníku znělo Hra a čas. Do soutěže poslali své práce i naši studenti a vůbec se neztratili. Tomáš Smíšek se dokonce stal absolutním vítězem soutěže.
Pětičlenná porota byla složená z odborného personálu galerie Alexandera Peroutky, Veroniky Ansorge, Heleny Müllerové, Terezy Karhanové, Michala Burgeta a přizvaných hostů – Markéty Zlesákové a Hynka Šnajdara.

Tomáš Smíšek – absolutní vítěz a 1. místo  
kategorie: kresba, grafika, koláž – dospělí
název: Forma N

Marijana Oravcová – 1. místo
kategorie: malba – dospělí
název: Tok

Tomáš Kameník – 2. místo
kategorie: mládež 16-18 let, hodnoceno mezioborově
název: Všední den

Anna Marie Bílková – 2. místo
kategorie: kresba, grafika, koláž – dospělí
název: Prolnutí životů

Beny Valčiš – 3. místo
kategorie: mládež 16-18 let, hodnoceno mezioborově
název: Síť

Agáta Dunová – 3. místo
kategorie: kresba, grafika, koláž – dospělí
název: Dohromady 1,2)

Všem moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!!!!…plynutí, vzpomínání, proudění, míjení, opakování… ČAS.
Když na něj nemyslíme, jako by neexistoval. Jednou se vleče, jindy utíká nebo dokonce letí, někoho tlačí a na nikoho nečeká. Vzácný ukazatel moudrosti a labyrint poznání života. Ať chceme, nebo ne, je součástí našich životů – nic z toho, co uděláme, nemůžeme vrátit, změnit ani vymazat. Je s námi nerozlučně spjat – vše co děláme, děláme v čase.

Kategorie: