Školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo ve Velkém Poříčí 29. listopadu 2023 za účasti 7 soutěžících ze tříd 2. PD, 2. TG, 3. M, 3. PD a 3. TG. Zadání zahrnovalo jazykovou a stylistickou část.

Na prvních místech se umístili:

  1. Pavla Baldrychová, 3. M
  2. – 3. místo Filip Javůrek, 3. PD a Lucie Kubečková, 2. PD

Děkujeme soutěžícím za účast a za prokázané znalosti.

Kategorie: