Dne 23.11.2023 se čtyři žáci (Adam Fuchs, Matěj Lanc, Lukáš Nekvinda a Vojtěch Vytlačil) třídy 4.B oboru elektrotechnika zúčastnili soutěže Merkur PerFEKT challenge, která se konala na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Soutěže se účastnilo celkem 60 čtyřčlenných žákovských týmů v celkem devíti kategoriích. Žáci naší školy si vybrali téma „Automatizovaná třídička odpadů“ a svojí konstrukcí ze stavebnice Merkur se staly úspěšnými řešiteli. Třetí místo jim uniklo o pouhý jeden bod, ale i tak můžou být na svůj výkon hrdí. Pro úspěšné řešitele byly připraveny také certifikáty umožňující prominutí přijímacích zkoušek ke studiu. Gratulujeme.
Ing. Jiří Dítě

Kategorie: