Dne 22.11. 2023 proběhla exkurze do vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové, které se zúčastnili studenti tříd 1.A a 3.AT.
Studentům byl hned v úvodu puštěn film o historii vodní elektrárny Hučák a o dalších možnostech obnovitelných zdrojů. Další dokument byl věnován větrným a solárním elektrárnám – jejich fungování a využití.
Druhá část exkurze se věnovala názorným ukázkám obnovitelných zdrojů, kde byly funkční modely, na kterých si mohli studenti vyzkoušet, jak fungují. Byly zde modely vodních elektráren, větrných, tepelných čerpadel, solární elektrárna, využití biomasy atd.  Měli i možnost si vyzkoušet 3 D realitu, kde byla možnost vyzkoušet si stavbu větrné elektrárny nebo tepelného čerpadla.
Třetí část exkurze probíhala v samotné elektrárně. Studenti byli seznámeni s fungováním elektrárny, kde viděli, jak voda do elektrárny vtéká a uvnitř budovy shlédli funkční turbíny a mohli sledovat na počítači, jak se jejich výkon mění s průtokem vody.
Studentům se exkurze líbila. Nejvíce je zaujala samotná elektrárna a poté možnost vyzkoušení si interaktivních výukových modelů a 3D místnost. Díky této exkurzi si rozšířili znalosti o možnostech výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a vytápění domácností.

Mgr. Jana Mlynářová

Kategorie: