V polovině října se třída 2. TG vypravila na odborně-uměleckou exkurzi do Prahy. První zastávkou byla expozice tiskařství v Národním technickém muzeu, během níž jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí především z oblasti knihtisku. A protože jsme dvojobor nejenom technický, ale i kreativní, zamířili jsme následně do Národní galerie ve Veletržním paláci, v němž jsme obdivovali například výtvarné umění první republiky, architekturu či sochařství. 
Petr Michal

Kategorie: