Adaptační den pro 1. ročníky

Již tradičně jsme druhý školní den pořádali program pro žáky 1. ročníků a jejich nové třídní učitele. Náš adaptační den je jednodenní, přímo ve škole, nikam nejezdíme, je zcela zdarma
a má velký smysl, protože jeho účelem je nejen eliminace počátečních adaptačních problémů
a seznámení se navzájem, ale také seznámení s řádem a chodem školy, což na výjezdních adapťácích nejde.

Každá třída měla daný svůj harmonogram, který byl i s podrobným popisem předán třídním učitelům. Žáci byli seznámeni se školním řádem, organizací školního roku, chodem školy, procházeli budovu školy
a seznamovali se s novým prostředím. Velmi důležitou součástí byly také seznamovací aktivity, které probíhaly na pro nás již tradičním místě – Čajovně Hronov. Součástí programu byla prohlídka města s velmi důležitými místy jako pracoviště praxe, školní hřiště apod. Žáci také viděli, kde je smluvní lékařka a kam na obědy. odb. výcviku apod.).

Na základě zpětných vazeb od třídních učitelů i žáků se adaptační den opět podařil a měl smysl. A to je nejdůležitější.

Přejeme našim novým žákům hodně úspěchů v jejich studiu a těšíme se, že se zapojí do naší velké party.

Ing. Jitka Vaňková, výchovná poradkyně

Kategorie: