I v letošním školním roce jsme všichni – žáci, učitelé i zaměstnanci naší školy v Hronově – mysleli na Járu Křepelku, který je po autonehodě upoután na invalidní vozík. Již několik let mu pomáháme a po dohodě s jeho maminkou pro něj sbíráme víčka od PET lahví. Na konci školního roku jsme celou letošní sbírku předali. 

Víme, že je to malá kapka v moři, ale pomáháme srdcem, víme komu, víme na co. A také víme, že stačí i jeden malý skutek pro druhého a náš život dostává nový rozměr. A pokud Járovi přispějeme na léčbu nebo pomůcky, má to ohromný smysl. Je to velký bojovník a my věříme, že vše zvládne.

Jitka Vaňková, výchovná poradkyně

Kategorie: