Podpora romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol.
Dne 28. 11. 2023 vyhlásilo MŠMT Výzvu na podporu romských žáků a studentů středních škol.

Podmínky pro zapojení žáků:

a)   účast na vzdělávání v denní formě vzdělávání
b)   věk v době podání žádosti – nedosažených 27 let
c)    nejsou ve zkušební době podmíněného vyloučení ze školy
d)   nemají neomluvené hodiny v průběhu pololetí, kdy podporu čerpají
e)   jsou příslušníky romské menšiny,
f)   příjmy v domácnosti, ve které žijí, jsou na hranici životního minima,
g)  splňují alespoň jednu z podmínek sociálního znevýhodnění:
           pochází z rodiny s nízkým sociálním statutem
           žijí v prostředí sociálně vyloučených lokalit
           žijí v neúplné nebo vícečetné rodině (4 a více dětí)
h)    jsou občany ČR

Žádost o zapojení do výzvy a čestná prohlášení lze vyzvednout v podatelně školy v Hronově, v sekretariátu školy ve Velkém Poříčí (u paní Bohadlové).
Vyplněné žádosti a čestná prohlášení žák odevzdá třídnímu učiteli ke kontrole a doplnění požadovaných částek do 18. 12. 2023.
Vyplněné a zkontrolované žádosti musí být do 3. 1. 2024 odevzdány v podatelně školy v Hronově.