Školní jídelna

 • Centrum propagační tvorby a polygrafie

Možnost zajištění obědů pro žáky centra VELKÉ POŘÍČÍ

obědy zajišťuje:
 • vaří: Školní jídelna při ZŠ Velké Poříčí
 • jídelna: v budově školy SPŠ Otty Wichterleho
postup pro zajištění obědů:

1. zajištění čipové karty

 • úvodní informace o kartě získají studenti od třídních učitelů na začátku školního roku
 • karta je zdarma a platí po celou dobu studia

2. možnost stravování

 • obědy pro studenty
 • celodenní strava (snídaně, obědy, večeře) pro studenty ubytované v Domově mládeže

3. platba obědů

 • inkasní platbou

4. objednávání obědů (možno těmito způsoby)

kontaktní osoby (informace a výdej karet):
 • Jiří Lanta, tel.: 702 021 241, e-mail: lantaj@spsow.cz
 • Jitka Meisnerová, tel.: 725 567 338, e-mail: meisnerovaj@spsow.cz
cena za oběd od 1. 9. 2022:
 • 33,- Kč
výdej jídel:
 • snídaně: 6:00 -7:15 hodin
 • oběd: 11:15 – 14:15 hodin
 • večeře: 17:00 – 17:30 hodin