Specifikace oboru

 • 64-41-L/51 Podnikání
 • 2 roky, nástavbové DENNÍ studium
 • pouze pro absolventy středních škol s ukončeným 3letým učebním oborem
 • kapacita: 30 studentů (v ročníku)
 • maturitní vysvědčení
 • termín podávání přihlášek: aktuálně probíhá 2. kolo
 • místo vzdělávání: VELKÉ POŘÍČÍ

Profil absolventa

 • ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti,
 • vyhotovuje písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky,
 • pracuje se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti,
 • provádí marketingový průzkum, sběr a analýzu dat,
 • orientuje se v problematice managementu,
 • vede daňovou evidenci a účetnictví,
 • orientuje se v soustavě daní,
 • orientuje se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích.

Uplatnění absolventa

 • vykonává ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti,
 • řídí vlastní firmu především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru,
 • může nastoupit do terciárního vzdělávání.

Výhody

 • toto studium nabízí v Královéhradeckém kraji pouze dvě školy

Učební plán