Identifikační údaje školy

Název organizace:
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace

Sídlo organizace:
Hostovského 910, 549 31 Hronov
tel.: 491 485 048
e-mail: skola@spsow.cz
www: http://spsow.cz
datová schránka: 8z2c7cy

Zřizovatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zřizovací listina vydaná zastupitelstvem Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK- 39908/SM/2017 ze dne 29.1.2018 včetně příloh

IČO: 06 668 356
DIČ: CZ06668356
IZO: 110 028 881
REDIZO: 691 012 431

Právní forma: příspěvková organizace

Ředitel školy:
Ing. Josef Matyáš - Ing. Josef Matyáš je statutárním orgánem školské právnické osoby, jmenován do funkce hejtmanem Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/9/695/2018 ze dne 16. 4. 2018 s účinností od 1. 7. 2018

Místa poskytovaného vzdělání:

Centrum elektrotechnických a strojírenských technologií Hronov
Hostovského 910, 549 31 Hronov
tel.: 491 485 048
e-mail: skolahr@spsow.cz
GPS: 50°28'31.167"N, 16°10'44.619"E

Centrum textilních technologií a oděvní tvorby Červený Kostelec
17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 461 823
e-mail: skolack@spsow.cz
GPS: 50°28'41.406"N, 16°5'25.009"E

Centrum propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Náchodská 241, 549 32 Velké Poříčí
tel.: 491 485 041, 733 505 301
e-mail: skolavp@spsow.cz
GPS: 50°27'48.713"N, 16°11'2.542"E

Historie školy

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace je od 1. září 2019 nový název pro Střední školu průmyslovou, textilní a polygrafickou, která vznikla 1. července 2018 sloučením tří středních škol - Střední průmyslové školy Hronov, Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí a Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec.

Všechny tři původní školy mají svou dlouholetou tradici. Stejně dlouhou tradici mají v našem regionu i textilní a strojírenská odvětví, díky kterým se
v kraji již v 19. st. zakládaly odborné školy. Už v roce 1880 byla v Náchodě otevřena první tkalcovská škola, která se stala základem pro Průmyslovou školu textilní a střední odborné učiliště. Koncem 70. let 20. století bylo učiliště přesunuto do Velkého Poříčí, v 90. letech pak byla obnovena i střední škola textilní. K zásadní změně došlo v roce 1995, kdy se začali ve Velkém Poříčí vzdělávat první žáci v polygrafických oborech. Od školního roku 2005/2006 došlo k završení transformace a škola se stala Střední školou propagační tvorby a polygrafie.

V Červeném Kostelci bylo v roce 1959 založeno učňovské středisko pro textilní podniky celého kraje. Střední odborné učiliště bylo zřízeno v roce 1981, v roce 2002 pak škola nesla název Střední průmyslová škola oděvní.
V roce 2008 se název změnil na Střední školu oděvní, služeb a ekonomiky.

V Hronově se odborné školství ubíralo technickým směrem. Od roku 1885 sílily snahy o založení průmyslové pokračovací školy. První žáci byli zapsáni
v roce 1893. V 70. letech 20. století škola stabilizovala vzdělávací obory na strojírenské, elektroobory a obor gumař-plastikář. Stejně jako jiným školám se ani té hronovské nevyhnuly změny názvu. Hronováci znají školu pod názvem COP – Centrum odborné přípravy, který škola nesla od roku 1994.
V roce 2006 byla škola přejmenována na Střední průmyslovou školu.

Věříme, že i nová škola bude mít bohatou historii, studijní i učební obory se budou nadále rozvíjet a z našich školních lavic vzejdou odborníci, kteří snadno najdou své profesní uplatnění.

Otto Wichterle

Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc., Dr. h. c. (*1913 - +1998)

se narodil 27. října 1913 v Prostějově, kde jeho dědeček založil firmu WIKOV, největší továrnu na zemědělské stroje v tehdejším Československu. Po absolvování gymnázia zamýšlel Otto Wichterle studovat strojní fakultu, ale nakonec se jeho životní cesta ubírala chemicko-technologickým směrem. Zaměřil se na makromolekulární organickou chemii a stal se světově proslulým českým vědcem a vynálezcem v této oblasti. Jeho jméno je celosvětově spojováno s objevem silonu a měkkých kontaktních čoček. Profesor Otto Wichterle zemřel 18. 8. 1998 v obci Stražisko a byl pohřben na Městském hřbitově v Prostějově.

foto: MÚA, A AV ČR, fond Otto Wichterle

Otto Wichterle

Život v datech

1931-1935 studium na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství v Praze (VŠCHTI) 

1935-1939 vedoucí laboratoří u prof. Emila Votočka na VŠCHTI

1940-1945 zaměstnán ve Výzkumných chemických dílnách firmy Baťa ve Zlíně. Zde se zaměřil na tzv. Carothersovy patenty o nylonu 6.6, vytvořil snadno spřádatelná polyamidová vlákna tzv. silon, jehož průmyslová výroba se naplno rozjela po 2. sv. válce.

1942 zatčen gestapem pro údajnou účast v odboji a uvězněn na 4 měsíce

1952 započal výzkum v oblasti hydrofilních gelů vhodných pro výrobu kontaktních čoček

1958 propuštěn komunistickým vedením z Vysoké školy chemicko-technologické

1959 -1969 ředitel Ústavu makromolekulární chemie Československé akademie věd

1961 zvládnut technologický princip výroby kontaktních čoček v rotujících formách

1963 patentován vynález výroby kontaktních čoček

1965 podepsána licenční smlouva Akademie věd s americkou firmou National Patent Development Corporation na výrobu kontaktních čoček

1968 signatář manifestu „Dva tisíce slov“

1969 poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění

1990 zvolen předsedou Československé akademie věd

1991 získal Řád Tomáše Garriqua Masaryka III. třídy (nejvyšší státní vyznamenání), čestný doktorát University of Illinois at Chicago, Illinois, čestný doktorát Polytechnic University Brooklyn, New York

1993 jmenován čestným předsedou Akademie věd ČR

1994 zakládající člen Učené společnosti ČR 

1994 pojmenování asteroidu jménem Wichterle

Chceš být žákem naší školy ?

Vyplň a pošli přihlášku k nám do školy a hurá na příjímačky.
Hodně štěstí!

Více informací

Jak naše škola vypadá?