Identifikační údaje školy

Název organizace:
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace

Sídlo organizace:
Hostovského 910, 549 31 Hronov
tel.: 491 485 048
e-mail: skola@spsow.cz
www: http://spsow.cz
datová schránka: 8z2c7cy

Zřizovatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zřizovací listina vydaná zastupitelstvem Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK- 39908/SM/2017 ze dne 29.1.2018 včetně příloh

IČO: 06 668 356
DIČ: CZ06668356
IZO: 110 028 881
REDIZO: 691 012 431

Právní forma: příspěvková organizace

Ředitel školy:
Ing. Josef Matyáš - Ing. Josef Matyáš je statutárním orgánem školské právnické osoby, jmenován do funkce hejtmanem Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/9/695/2018 ze dne 16. 4. 2018 s účinností od 1. 7. 2018

Místa poskytovaného vzdělání:

Centrum elektrotechnických a strojírenských technologií Hronov
Hostovského 910, 549 31 Hronov
tel.: 491 485 048
e-mail: skolahr@spsow.cz
GPS: 50°28'31.167"N, 16°10'44.619"E

Centrum textilních technologií a oděvní tvorby Červený Kostelec
17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 461 823
e-mail: skolack@spsow.cz
GPS: 50°28'41.406"N, 16°5'25.009"E

Centrum propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Náchodská 241, 549 32 Velké Poříčí
tel.: 491 485 041, 733 505 301
e-mail: skolavp@spsow.cz
GPS: 50°27'48.713"N, 16°11'2.542"E

Historie školy

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace je od 1. září 2019 nový název pro Střední školu průmyslovou, textilní a polygrafickou, která vznikla 1. července 2018 sloučením tří středních škol - Střední průmyslové školy Hronov, Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí a Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec.

Všechny tři původní školy mají svou dlouholetou tradici. Stejně dlouhou tradici mají v našem regionu i textilní a strojírenská odvětví, díky kterým se v kraji již v 19. st. zakládaly odborné školy. Už v roce 1880 byla v Náchodě otevřena první tkalcovská škola, která se stala základem pro Průmyslovou školu textilní a střední odborné učiliště. Koncem 70. let 20. století bylo učiliště přesunuto do Velkého Poříčí, v 90. letech pak byla obnovena i střední škola textilní. K zásadní změně došlo v roce 1995, kdy se začali ve Velkém Poříčí vzdělávat první žáci v polygrafických oborech. Od školního roku 2005/2006 došlo k završení transformace a škola se stala Střední školou propagační tvorby a polygrafie.

V Červeném Kostelci bylo v roce 1959 založeno učňovské středisko pro textilní podniky celého kraje. Střední odborné učiliště bylo zřízeno v roce 1981, v roce 2002 pak škola nesla název Střední průmyslová škola oděvní. V roce 2008 se název změnil na Střední školu oděvní, služeb a ekonomiky.

V Hronově se odborné školství ubíralo technickým směrem. Od roku 1885 sílily snahy o založení průmyslové pokračovací školy. První žáci byli zapsáni v roce 1893. V 70. letech 20. století škola stabilizovala vzdělávací obory na strojírenské, elektroobory a obor gumař-plastikář. Stejně jako jiným školám se ani té hronovské nevyhnuly změny názvu. Hronováci znají školu pod názvem COP – Centrum odborné přípravy, který škola nesla od roku 1994. V roce 2006 byla škola přejmenována na Střední průmyslovou školu.

Věříme, že i nová škola bude mít bohatou historii, studijní i učební obory se budou nadále rozvíjet a z našich školních lavic vzejdou odborníci, kteří snadno najdou své profesní uplatnění.

Chceš být žákem naší školy ?

Vyplň a pošli přihlášku k nám do školy a hurá na příjímačky.
Hodně štěstí!

Více informací

Jak naše škola vypadá?