Aktuálně nabízený termín: 16. a 23. října 2024 (16:30–19:30)

Gramatiku známe všichni, tak proč ne typografii?

Tvoříte plakáty, letáky, dokumenty nebo třeba webové stránky? Pak právě pro vás jsme připravili kurz, který vás provede nejdůležitějšími typografickými pravidly hladké i smíšené sazby textu.
Váš písemný projev nebude obsahovat chyby, o kterých většina populace ani neví, že je vůbec dělá.

Dvě tříhodinové přednášky: 
  • Co je typografie a k čemu ji využiji?  Od typografie k pravopisu, gramatice a zpět.  
  • Kompozice, barvy, pokročilá práce s textem
Zaměření kurzů: 
  • přiblížení typografie 
  • současná pozice typografie v České republice 
  • vysvětlení základních i pokročilejších typografických pravidel (včetně názorných ukázek chybné sazby z praxe)  
  • propojení oboru s pravopisnými a gramatickými pravidly
  • práce s textem (volba vhodného fontu, barevnosti písma či pozadí, použití serifových/bezserifových písem, aplikace zlatého řezu, správná hierarchie úrovní nadpisů, podnadpisů atd.)  
  • provázanost grafického návrhu s následným tiskovým procesem (nárůst tiskového bodu, omezenost tisku barevných gradientů pomocí různých tiskových metod atd.)  
  • přesah do sféry designu, kompozice, pravopisu, tisku či exportu tiskových dat 

Přednášející:  Ing. Petr Michal, pedagog 

Cena: 2 700 Kč 

Minimální počet účastníků: 3

Kde: budova hronovské školy (Hostovského 910, Hronov) 

Parkování: školní dvůr (v zadní části budovy), GPS 50.4753242N, 16.1790611E  

Pomůcky: nejsou třeba  

Přihlášky: Markéta Machová, tel.: 702 269 240, machovam@spsow.cz