• Zajímají tě moderní technologie?
  • Baví tě rychle a jednoduše tvořit zábavné projekty?
  • Pak se přihlas do
kroužku IoT
  • kdy: pondělí od 14:30 hod
  • kde: budova školy, učebna 210, Hronov
  • začínáme od října 2023
kontakt pro přihlášení a informace:

Ing. Jan Dian, e-mail: dianj@spsow.cz

co je IoT?

Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je termín pro moderní přístroje, které se dají ovládat i na dálku pomocí internetu. Můžete je tak snadno obsluhovat třeba pomocí svého chytrého telefonu. Umožní vám zautomatizovat věci, o které byste se jinak museli postarat sami.

čím se budeme zabývat:
  • vytvořením vlastního serveru pro sběr a zpracování dat
  • návrhem a programováním HW pro odesílání/příjem dat na/z internetového serveru
  • zpracováním dat na serveru
  • přenosem dat pomocí WiFi a GSM sítě
  • projekty z oboru automatizace a lokalizace (GPS)