Kontakt a příprava cenové kalkulace

Martina Machková
tel.: 728 378 238
e-mail: machkovam@spsow.cz

Grafické služby

V rámci praktické výuky žáků nabízí škola pro veřejnost grafické služby.

Činnosti:
příprava podkladů pro tisk (zhotovení vizitek, letáků, samolepek, plakátů…)

Tiskařské služby

V rámci praktické výuky žáků poskytuje škola tiskařské služby.

Zhotovujeme:

 • plakáty
 • reklamní letáky
 • propagační tiskoviny
 • brožury
 • prospekty
 • trička s potiskem
 • reklamní předměty s potiskem
 • bannery
 • zpravodaje
 • tisk fotografií na plátna a desky
 • samolepky
Podklady pro zhotovení tiskovin

Předlohy

Diapozitivy, předlohy na papíru. Obrazová data v digitální podobě dodaná na CD, DVD, Flash disku. Digitální data musí mít minimální rozlišení 300 dpi při velikosti obrázku v jaké se bude tisknout.

Texty

Texty je možné dodat formou rukopisu psaného na psacím stroji nebo bezvadně čitelné, psané rukou. Dále v elektronické podobě, napsané na počítači v jakémkoli textovém editoru (např. v MS Word).

Maketa

Pokud není konkrétně domluven grafický návrh ze strany školy, je nutné dodat maketu (vzor tiskoviny) tak, jak zákazník požaduje tiskovinu zhotovit a to formou ručního zhotovení nebo výtisku z počítačového zpracování, aby bylo patrné, jak má tiskovina vypadat.

Zpracovaná data ze strany zákazníka

Pokud si zákazník dodá vlastní data k tisku, musí splňovat všechny náležitosti nutné pro další zpracování a musí být dodaná jako osvitový PDF soubor, který je určený pro ofsetový tisk. V opačném případě nebude možné zakázku zhotovit.