I letos pořádáme pro nové žáky 1. ročníků hronovských oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Nástrojař, Automechanik a Elektrikář burzu učebnic. 
Uskuteční se v úterý 25. června v budově školy, na adrese: Hostovského 910, Hronov,
 od 7:30 do vyprodání (max. do 16 hodin), ve druhém patře školy. Pro vpuštění do školy zvoňte na „sekretariát“.

Informace o požadovaných učebnicích pro jednotlivé obory zveřejníme cca v polovině června.
V případě dotazů volejte: Markéta Machová, tel: 702 269 240 nebo pište na: machovam@spsow.cz

Doporučujeme sledovat aktuální informace ohledně burzy až do konce. Především 25. 6., kdyby náhodou, z důvodu nezájmu stávajících žáků o prodej, musela být burza zrušena.

Info pro stávající žáky oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Nástrojař, Automechanik, Elektrikář:
Pokud máte zájem prodat své učebnice, doneste je 20., 21. nebo 24. 6. do sekretariátu paní Machové.
Všechny učebnice musí být označeny jménem a cenou.
Cenu si stanovuje sám prodejce.
Společně s učebnicemi předejte i seznam prodávaných učebnic s cenami odpovídajícími cenám na učebnicích, jménem prodávajícího, kontaktem (telefon, případně e-mail).

Vyúčtování a předání neprodaných učebnic bude probíhat:
středa 26. 6. (7:30–10:00, 12:00–15:00)
čtvrtek 27. 6. (7:30–12:00)
pátek 28. 6. (7:30–13:00)