• ZA ORWELLEM DO ANGLICKÉHO DIVADLA
  Ve čtvrtek 22. února vyrazili žáci 1. ročníku oboru Strojírenství do Prahy, aby se zúčastnili v British Council workshopu s rodilým mluvčím (aktivity spojené se čtením s porozuměním, poslechem a konverzací) a navštívili představení 1984 od George Orwella v podání TNT Theatre Britain. Představení produkuje American Drama Groupe Europe (ADGE) se… Read more: ZA ORWELLEM DO ANGLICKÉHO DIVADLA
 • PŘIJÍMAČKY NANEČISTO
  Všechny uchazeče, kteří si k nám podali přihlášku na některý z maturitních oborů, zveme na Přijímačky nanečisto. V sobotu 23. března od 8:00–12:00 hodin si u nás můžete přijímačky vyzkoušet. Ať už máte přihlášku na poříčský nebo hronovský obor, přijímačky nanečisto se pro všechny uchazeče uskuteční na adrese školy: Hostovského… Read more: PŘIJÍMAČKY NANEČISTO
 • ČAS PRO PREVENCI
  V lednu a únoru letošního roku se i ve škole ve Velkém Poříčí uskutečnily přednášky policejního preventisty por. Mervarta. Žáci prvních ročníků se dozvěděli o návykových látkách v dnešní společnosti a žáci třetích ročníků o trestní odpovědnosti. Dozvěděli se také jaké podmínky musí splnit žadatel o práci u Policie ČR… Read more: ČAS PRO PREVENCI
 • NEJLEPŠÍ AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR ROKU 2024 V KH KRAJI JE Z HRONOVA
  NEJLEPŠÍ AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR ROKU 2024 V KH KRAJI JE Z HRONOVA Po druhé se naše škola zúčastnila krajského kola soutěže Autoopravář Junior 2024, jejímž pořadatelem je Škoda Auto a.s., a účast to byla opravdu úspěšná. Do boje jsme za školu vyslali jediného zástupce, Josefa Miewalda ze 3. ročníku oboru Mechanik opravář motorových… Read more: NEJLEPŠÍ AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR ROKU 2024 V KH KRAJI JE Z HRONOVA
 • PREVENTIVNÍ PROGRAMY POKRAČUJÍ 
  V pořadí druhá beseda v rámci prevence rizikových jevů a v součinnosti s výukou daných témat napříč předměty proběhla 14. 2. 2024. Pro tento termín jsem vybrala téma Základy trestní odpovědnosti mládeže, které přijel do hronovské průmyslovky osvětlit por. Mgr. Miroslav Mervart, příslušník PČR a preventista pro Náchodsko.Zajímavě a interaktivně pracoval s žáky, kteří byli… Read more: PREVENTIVNÍ PROGRAMY POKRAČUJÍ