Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Maturitní obory – volná kapacita

23-41-M/01 Strojírenství: 15

26-41-M/01 Elektrotechnika: 2

34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích: 17

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média: 11

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (obor s talentovou zkouškou): 27

82-41-M/05 Grafický design (obor s talentovou zkouškou): 3

64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium, denní forma): 11

Jednotná přijímací zkouška (mimo oborů s talentovou zkouškou) se nekoná. Platí výsledky z kola prvního. Pokud uchazeč v prvním kole nekonal písemné testy z českého jazyka a matematiky, NEMŮŽE se v druhém kole hlásit do maturitního oboru. Možnost je přihlásit se až do dalšího kola, kdy se zkoušky konají v režii školy.

Talentová zkouška – pro obor Grafický design a Modelářství a návrhářství oděvů se koná dne
10. 6. 2024 od 7:30 hodin v budově školy ve Velkém Poříčí. Pokud uchazeč úspěšně vykonal talentovou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na naší škole, výsledky mu budou uznány pro kolo druhé. Rozhodne-li se, může konat zkoušku znovu. 

Tříleté učební obory – volná kapacita

23-52-H/01 Nástrojař: 11

26-51-H/01 Elektrikář: 1

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel: 1

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických: 15

66-52-H/01 Aranžér volná kapacita: 5

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích (jednoleté zkrácené studium): 9

34-53-H/01 Reprodukční grafik (jednoleté zkrácené stadium): 1

Hodnocení dle výsledků předchozího studia.

Podávaní přihlášek

  • do 24. 5. 2024
  • podat lze až 3 (+2 talentové obory) přihlášky seřazené podle priority
  • forma podání: přes systém DipSy nebo v papírové podobě

Zveřejnění výsledků druhého kola: 21. 6. 2024

V případě nejasností či dotazů volejte 728 373 169 nebo pište na fialovaj@spsow.cz

Ing. Josef Matyáš, ředitel školy