Technické a netkané textilie

 • Textilní obor

UPOZORNĚNÍ !!!

 • Z důvodu současné komplikované situace a jejích dopadů do oblasti školství, jsme nuceni přistoupit k částečnému omezení oborové nabídky školy pro nadcházející školní rok 2021/2022. Mezi obory, které pro příští školní rok NEBUDEME nabízet patří i obor 31-41-M/01 Textilnictví. Za způsobené komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Specifikace oboru

 • 4 roky, denní studium
 • Kapacita: 30 studentů
 • Maturitní vysvědčení
 • 31-41-M/01 Textilnictví

Profil absolventa

 • zná textilní technologie výroby textilií – předení, tkaní, pletení, výrobu netkaných textilií, zušlechťování textilií,
 • vybere vhodné materiály podle zakázky,
 • provádí zkoušky vlastností textilií,
 • rozumí systémům řízení kvality

Uplatnění absolventa

 • Absolvent najde uplatnění v textilních firmách v povolání textilní technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí, např. jako konstruktér textilií, technolog a manipulant materiálů, jako mistr, programátor výroby a technolog ve výrobním provozu, na úseku uplatňování technickohospodářské normalizace a systémů řízení kvality jako kontrolor a normovač, dále jako referent kalkulací a nákladové analýzy. Absolvent se uplatní i mimo výrobu textilií jako zbožíznalec v oblasti služeb a obchodu. Po získání praxe se může uplatnit na úseku nákupu a prodeje textilních materiálů a textilií.
 • Možnost studia na vysokých školách: TUL - Fakulta textilní Liberec aj.

Výhody

 • škola aktivně spolupracuje s podniky v regionu: Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu – ATOK, TERRY MÓDA, s. r. o., Červený Kostelec, firma AB košile, s. r. o., Horní Kostelec, LUKO, s. r. o., Červený Kostelec,
 • školní jídelna přímo v budově školy,
 • možnost ubytování v nově zrekonstruovaném domově mládeže,
 • perfektní dopravní dostupnost.
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r 4.r celkem
Český jazyk a literatura    3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanká nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 2 0 0 0 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 3 0 0 0 3
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Konverzace v anglickém jazyce 1 1 1 1 4
Seminář k matur. zkoušce 1 0 0 0 1 1
Seminář k matur. zkoušce 2 0 0 0 1 1
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Ekonomika 0 2 2 2 6
Účetnictví 0 0 2 2 4
Písemná a elektronická komunikace 0 0 2 2 4
Strojnictví 1 2 0 0 3
Technické kreslení 0 1 0 0 1
Textilní materiály 1 1 0 0 2
Textilie 0 0 1 1 2
Textilní technologie 5 4 4 3 16
Vazby a rozbory tkanin 0 2 2 2 6
Zkoušení tex. mat. a textilií 0 0 2 1 3
Počítačový design 0 1 0 0 1
Praktická cvičení 2 4 4 4 14
CELKEM 32 32 32 32 128