Sportovní designer a styling

 • Oděvnictví

UPOZORNĚNÍ !!!

 • Z důvodu současné komplikované situace a jejích dopadů do oblasti školství, jsme nuceni přistoupit k částečnému omezení oborové nabídky školy pro nadcházející školní rok 2021/2022. Mezi obory, které pro příští školní rok NEBUDEME nabízet patří i obor 31-43-M/01 Oděvnictví. Za způsobené komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Specifikace oboru

 • 4 roky, denní studium
 • Kapacita: 30 studentů
 • Maturitní vysvědčení
 • 31-43-M/01 Oděvnictví

Profil absolventa

 • konstruuje oděvy a oděvní a textilní doplňky,
 • sestavuje polohové plány střihů,
 • vybere vhodné materiály pro zhotovení oděvních a textilních doplňků,
 • zhotovuje různé druhy oděvů,
 • připravuje vizuální prezentace, komunikuje se zákazníky,
 • zná základy tvorby vlastní firmy, vedení e-shopu, přípravu webových stránek.

Uplatnění absolventa

 • Najde uplatnění v oděvních firmách v povolání oděvní technik, zejména v pozicích středních technickohospodářských funkcí. Při zajišťování konstrukční přípravy výroby oděvů se uplatní jako konstruktér oděvů a modelů, při zajišťování technologické přípravy výroby oděvů se uplatní jako technolog, uplatnění také najde v procesu oddělování materiálu s použitím IKT a při sestavování polohových plánů a jako střihač. Po získání praxe se může uplatnit při řízení a organizaci oděvní výroby v pozicích technologa, mistra programátora výroby a na úseku kontroly kvality ve výrobním provozu, na úseku nákupu a prodeje oděvních materiálů, oděvních výrobků a oděvní techniky. V malých oděvních firmách najde uplatnění při řízení výroby oděvů a v módním poradenství.
 • Možnost studia na vysokých školách: TUL - Fakulta textilní Liberec aj.

Výhody

 • škola aktivně spolupracuje s podniky v regionu: Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu – ATOK, TERRY MÓDA, s. r. o., Červený Kostelec, firma AB košile, s. r. o., Horní Kostelec, LUKO, s. r. o., Červený Kostelec,
 • školní jídelna přímo v budově školy,
 • možnost ubytování v nově zrekonstruovaném domově mládeže,
 • perfektní dopravní dostupnost.
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r 4.r celkem
Český jazyk a literatura    3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanká nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 2 0 0 0 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 3 0 0 0 3
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Konverzace v anglickém jazyce 1 1 1 1 4
Seminář k matur. zkoušce 1 0 0 0 1 1
Seminář k matur. zkoušce 2 0 0 0 1 1
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Ekonomika 0 2 2 2 6
Účetnictví 0 0 2 2 4
Písemná a elektronická komunikace 0 0 2 2 4
Strojnictví 1 2 0 0 3
Technické kreslení 0 1 0 0 1
Textilní materiály 1 2 1 0 4
Oděvní technologie 2 3 2 3 10
Konstrukce a modelování oděvů 2 3 3 2 10
Základny oděvního výtvarnictví 0 0 1 0 1
Praktická cvičení 3 4 3 3 19
CELKEM 32 32 32 32 128